| Statut Fundacji Taka Akcja

Polityka Prywatności - Fundacja "Taka Akcja"

Data wejścia w życie: 18. maja 2022 roku.

Poniższa Polityka Prywatności przedstawia i wyjaśnia, jak Fundacja “Taka Akcja” zbiera, przechowuje oraz w jaki sposób korzysta z zebranych danych osobowych.

1. Definicje

 • A. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z serwisu https://takaakcja.org.pl.
 • B. Darczyńca - każda osoba dokonująca wpłaty pieniężnej na wybraną w serwisie zbiórkę.
 • C. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość, w tym identyfikator internetowy, numer IP urządzenia oraz dane o lokalizacji.
 • D. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • E. Administrator – Fundacja “Taka Akcja” z siedzibą w Poznaniu.
 • F. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • G. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://takaakcja.org.pl.

2. Administrator danych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych, zbieranych, przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu http://takaakcja.org.pl, opisanych w niniejszej polityce prywatności, jest Fundacja “Taka Akcja” z siedzibą w Poznaniu.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz kontaktować się:

 • - drogą listowną, na adres wskazany na stronie kontaktowej.
 • - dostarczając informację na adres poczty elektronicznej: [email protected]

3. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację “Taka Akcja” lub przysługujących Tobie praw, możesz kontaktować się z Inspektorem Danych osobowych (IOD). Kontakt do naszego IOD: Krzysztof Śpiewek, tel. +48 791 961 777, e-mail: [email protected]

4. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

 • 1. Rejestracja w serwisie
  • A. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, podają swoje dane osobowe, niezbędne do utworzenia i obsługi konta. Podanie tych danych jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
  • B. Dane osobowe są przetwarzane:
   • 1. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
   • 2. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
   • 3. w celu prowadzenia weryfikacji prawdziwości opisu i tożsamości osób zakładających i opisujących zbiórki;
   • 4. w celach analitycznych, statystycznych oraz marketingowych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w s
   • 5. w celu świadczenia usług ściśle związanych z przeprowadzeniem zbiórki – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; realizując ten cel i opierając się na tej podstawie prawnej Administrator może także przekazywać dane darczyńców, wspierających zbiórki, jej organizatorom;
   • 6. w celu weryfikacji wiarygodności zgłoszonego celu zbiórki. Podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego. W tym celu przetwarzamy dane dotyczące zdrowia osób organizujących zbiórki lub osób, na rzecz których zbiórki są organizowane. Administrator może również kontaktować się z podmiotami widniejącymi jako wystawcy dokumentów przesyłanych przez Użytkownika w ramach dodatkowej weryfikacji potwierdzającej wiarygodność zgłoszonej zbiórki.
 • 2. Wspieranie zbiórek

  Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

  • A. przyjęcia i zaksięgowania darowizny, dokonanej przez Darczyńcę w związku ze zbiórką prowadzoną w serwisie;
  • B. przekazywania Darczyńcy informacji i powiadomień, drogą poczty elektronicznej e-mail, w związku ze wspieraną zbiórką;
  • C. przekazania Darczyńcy potwierdzenia dokonanych darowizn dla celów podatkowych;
  • D. dostosowania funkcjonowania serwisu do preferencji Użytkownika oraz jego sposobu korzystania z konta w celu poprawy funkcjonalności serwisu;
  • E. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw;
 • 3. Korzystanie z serwisu
  • A. Dane pozyskane w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu i nie będące danymi osobowymi są używane przez Administratora jedynie do celów analitycznych, marketingowych i w celu zapewnienia działania strony. O tym, w jakim celu wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka) możesz przeczytać w niżej.
  • B. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a niebędących Darczyńcami lub osobami zakładającymi zbiórki, nie są przetwarzane przez Administratora.
 • 4. Zakładanie zbiórek
  • A. Organizowanie w Serwisie Zbiórek przez Użytkownika, wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie tych danych osobowych oznaczonych w serwisie jako obowiązkowych, jest niezbędne w celu utworzenia danej zbiórki. Ich niepodanie jest jednoznaczne z odstąpieniem Użytkownika od zakładania danej zbiórki w serwisie https://takaakcja.org.pl. Podanie niektórych danych osobowych jest konieczne w celu dodatkowej weryfikacji tożsamości danej osoby, zakładającej zbiórkę.
  • B. W celu zapewnienia wiarygodności, opublikowanych w serwisie https://takaakcja.org.pl zbiórek, Administrator gromadzi dane dotyczące zdrowia. Administrator przetwarza je na podstawie zgody osoby, która zgodnie z obowiązującym prawem może takiej zgody udzielić.
  • C. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
   • 1. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających przede wszystkim z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
   • 2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw;
   • 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawną jest uzasadniony interes Administratora, polegający na analizowaniu sposobu korzystania z konta i aktywności Użytkowników w celu ulepszania i doskonalenia stosowanych funkcji w serwisie;
   • 4. w celach marketingowych Administratora – podstawa prawną jest uzasadniony interes administratora;
   • 5. aby przyjąć i zaksięgować dokonaną przez Darczyńcę darowiznę oraz wypełnić ciążące na Fundacji obowiązki prawne, wynikające w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustaw podatkowych. (RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b. i c.)
  • D. Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania, nie będzie możliwe dokonanie przez Ciebie darowizny, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem od wspierania zbiórek ogłaszanych w serwisie http://takaakcja.org.pl.
  • E. Powiadomienia drogą elektroniczną e-mail, dotyczące informacji o wspieranych przez Darczyńcę danej zbiórek, oraz informację na temat rezultatów i aktualizacje, tzn. ważne i istotne informacje dotyczące wyłącznie zbiórki, którą wsparł Beneficjent, przekazujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na tym, że osoba, która dokonała wpłaty w naszym serwisie, może zasadnie oczekiwać, że poinformujemy ją o przyjęciu płatności oraz powiadomimy ją, jeżeli warunki konkretnej zbiórki ulegną istotnej zmianie lub zakończy się ona sukcesem. Zbiórki dotyczą zdrowia i życia naszych Beneficjentów, stąd jesteśmy przekonani, że tego typu informacje są przez Darczyńców oczekiwane i nie naruszają ich praw lub wolności.
  • F. Potwierdzenia otrzymanych i zaksięgowanych darowizn, Fundacja przesyła Darczyńcom w celu umożliwienia im odliczeń dokonanej darowizny od dochodu, zgodnie z przepisami podatkowymi.

5. Marketing

 • A. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które polegają na promowaniu prowadzonych zbiórek w serwisie oraz zapewnianiu sukcesu w ich zakończeniu poprzez docieranie do społeczności Darczyńców zgromadzonych wokół Fundacji wykorzystująć media społecznościowe, telemarketing oraz pocztę elektroniczną.
 • B. Administrator nie wykorzystuje profilowania w swoich działaniach marketingowych.

6. Polityka wykorzystywania plików Cookies (Ciasteczka)

 • A. W naszym serwisie wykorzystujemy pliki tekstowe określane jako plików cookies (ciasteczka).
 • B. Pliki cookies zapisują się w pamięci (na dysku) Twojego urządzenia, za pomocą którego korzystasz z serwisu https://takaakcja.org.pl, np. na Twoim laptopie, smartfonie czy tablecie. Pliki cookies pozwalają nam zapamiętać na dłużej Twoje czynności w portalu i Twoje ustawienia i preferencje (może to być, np. informacja, że jesteś zalogowany lub nazwa Twojego profilu). Dzięki stosowaniu przez nas plików cookies nie musisz wpisywać w portalu za każdym razem tych samych informacji lub ponownie logować się, gdy przechodzisz na inną podstronę serwisu.
 • C. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, “czas ważności” takiego pliku tekstowego oraz losowo wygenerowany unikatowy numer bądź inną wartość. Niektóre pliki cookies są używane w serwisie https://takaakcja.org.pl niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie.
 • D. Używamy plików cookies:
  • 1. sesyjnych - które są usuwane, gdy zamykasz przeglądarkę internetową;
  • 2. trwałych - które są usuwane po upływie określonego czasu (“okresu ważności”), niezależnie od zamknięcia przez Ciebie przeglądarki internetowej lub opuszczenia serwisu takaakcja.org.pl;
  • 3. własnych - ustawianych przez serwery serwisu takaakcja.org.pl;
  • 4. osób trzecich (tzw. third party cookies) - ustawiane przez serwery osób trzecich, np. Google, Facebook.
 • E. W plikach cookies wykorzystywanych przez Fundację przechowujemy informacje:
  • 1. dotyczącą logowania - czy jesteś zalogowany w serwisie takaakcja.org.pl (“uwierzytelniające” pliki cookies);
  • 2. o ostatnim użytym przez Ciebie podpisie w serwisie takaakcja.org.pl;
  • 3. o Twoim adresie e-mail;
  • 4. o wybranym ostatnio przez Ciebie sposobie płatności;
  • 5. o tym skąd trafiłeś na stronę serwisu takaakcja.org.pl;
  • 6. o używanej przez Ciebie przeglądarce i jej wersji.
 • F. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
  • 1. umożliwienia zalogowania się do Twojego konta Użytkownika oraz efektywnego korzystania przez Ciebie z serwisu takaakcja.org.pl jako zalogowany Użytkownik;
  • 2. zapamiętania Twoich preferencji, np. po to, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu, gdy ponownie wrócisz na jego strony, w tym utrzymania stanu zalogowania;
  • 3. dokonywania analiz i prowadzenia statystyk odwiedzin naszego serwisu, np. przy wykorzystaniu narzędzia Google Analytics;
  • 4. lepszego dopasowania informacji kierowanych do Ciebie przez Fundację w serwisie Facebook, usługach Google i innych witrynach;
  • 5. śledzenia ruchu przekierowanego.
 • G. Nasze pliki cookies będą aktywne przez okres nie dłuższy niż jednego roku.
 • H. Możesz w pełni swobodnie zarządzać plikami cookies, w tym zasadami ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu, poprzez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Dostawca każdej przeglądarki zapewnia możliwość zmiany jej ustawień zgodnie z preferencjami danej osoby. Informujemy, że zablokowanie plików cookies może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisów internetowych, w tym również naszego serwisu.
 • I. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania informacji zawartych w tych plikach, zarówno przez nas lub strony trzecie (dostawców third party cookies). Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz w ich sekcji pomocy.

7. Okres przetwarzania danych osobowych

 • A. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przetwarzanie danych może okazać się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora, w którym to przypadku dane są przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń przeciwko Administratorowi. Od chwili otrzymania żądania usunięcia danych, dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora lub wykonania obowiązku nałożonego przez obowiązujące prawo i nie będą przetwarzane w innych celach (np. marketingowych).
 • B. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 • C. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8. Uprawnienia Użytkownika

 • A. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej takie żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  • 2. prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, które dotyczą osoby zgłaszającej żądanie;
  • 3. prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  • 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz zaprzestaje ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (tj. czasu przechowywania danych), lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • 6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
  • 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, nie ma przy tym konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  • 8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  • 9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  • 10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • B. Wnioski dotyczące realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
  • 1. w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres korespondencyjny Fundacji “Taka Akcja”, znajdujący się na stronie kontaktowej serwisu.
  • 2. drogą poczty elektronicznej e-mail na adres: [email protected],
  • 3. dotyczące niektórych form informowania, poprzez dedykowane funkcje w profilu Użytkownika “Moje konto” znajdującym się w serwisie po jego zalogowaniu.
 • C. Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności;
  • 1. z jakiego uprawnienia wymienionego chce skorzystać osoba składająca wniosek;
  • 2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi lub funkcjonalności w ramach Serwisu, otrzymywanie newslettera itp.);
  • 3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. powiadomienia).
 • D. Jeżeli złożone żądanie będzie sformułowane w taki sposób, że nie będzie możliwe ustalenie jego treści lub z innych powodów nie będzie możliwe jego spełnienie, Administrator zwróci się do wnioskodawcy z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.
 • E. Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 • F. Odpowiedź będzie udzielana drogą poczty elektronicznej e-mail, na adres z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysyłanych na adres siedziby Administratora, listownie na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania odpowiedzi na adres poczty elektronicznej e-mail i o ile taki adres e-mail zostanie we wniosku wskazany.

9. Odbiorcy danych - ujawnianie danych

 • A. W celu realizacji usług korzystamy z podmiotów zewnętrznych, którym, w razie potrzeby, ujawniamy dane osobowe Użytkowników. Podmioty te są dostawcami usług IT, usług księgowych, usług mailingowych, usług marketingowych oraz operatorami płatności. Warunki świadczenia usług przez te podmioty zapewniają bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych. Do najważniejszych podmiotów, z usług których korzystamy:
  • 1. PayU – w celu obsługi płatności Darczyńców Fundacji “Taka Akcja”,
  • 2. Google Analytics – w celu analizowania danych o Użytkownikach serwisu https://takaakcja.org.pl,
 • B. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów.
 • C. Dane osobowe Darczyńców mogą zostać przekazane Organizatorowi zrzutki w celu umożliwienia mu wypełnienia obowiązków umownych lub podatkowych (np. rozliczenia otrzymanych darowizn).
 • D. Dane osobowe Organizatora i inne dane widoczne w dokumentach przesłanych przez Organizatorów w ramach procedur weryfikacyjnych, mogą zostać ujawnione podmiotom widniejącym jako wystawcy takich dokumentów w celu potwierdzenia ich wiarygodności.
 • E. Jeśli jest to wymagane przez prawo, Administrator ujawni dane osobowe innym podmiotom, głównie publicznym, w tym w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie lub inne żądanie lub zapytanie prawne realizowane w ramach sprawowania władzy publicznej i jedynie jeżeli to żądanie oparte jest na właściwej podstawie prawnej.
 • F. Poza opisanymi powyżej sytuacjami, nie sprzedajemy ani nie transferujemy danych osobowych do podmiotów trzecich.

10. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

  Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zapewniając przy tym odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:

  • A. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  • B. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • C. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  • D. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

11. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

 • A. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 • B. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także wymusza takie działania na podwykonawcach i innych podmiotach współpracujących z Fundacją. Wymusza także uzyskanie gwarancji stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

12. Zmiany i uaktualnienia

Polityka Prywatności jest aktualizowana. Wówczas zmieniany jest numer wersji oraz data wejścia w życie. Informacje te, znajdują się w nagłówku niniejszej Polityki Prywatności. Na żądanie istnieje możliwość uzyskania wszelkich wcześniejszych wersji Polityki Prywatności.